Dr. Tihomir Stoyanov

Specialist "Imaging Diagnostics"

Д-р Т. Стоянов е завършил Медицински университет-Плевен, специалност „Медицина“ през 1996г. Има призната специалност „Образна диагностика“ през 2007г. През 2008г. защитава Магистърска степен по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология“. Завършва курс по инплантация на стволови клетки под ехографски контрол във Виена / Австрия. Получава професионални квалификации по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология“ и „Компютърна томография“. От 2004г. до лятото на 2015 работи като Рентгенолог (ординатор) – Отделение по “Образна диагностика” към Университетска болница „Д-р Георги Странски“ – Плевен, а след това - в отделението по Образна диагностика на МБАЛ „Света Марина-Плевен“. Владее свободно английски и руски език.