Dr. Nataliya Slavkova

Neonatologist

Родена на 21.11.1977 г. в гр. Червен бряг. Завършена медицина през 2001 г.

Призната специалност по Педиатрия – 12.2007 г. В момента специализира Неонатология. В периода 02.2003 г.-05.2004 г. работи в Детско отделение при МБАЛ- Гр. Червен бряг – ординатор. От 05.2004 г. работи в отделение по Неонатология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен.