Dr. Pavlina Petrova

Neonatologist

Педиатър в ИПСМП "д-р Павлина Петрова" ЕООД, гр. Плевен,гр. Габрово

Ординатор в МБАЛ "Света Марина" гр. Плевен в О-е по Неонатология

05.12.1996 г.- 01.07.1998 г. педиатър в 1 -во ДПО-гр. Габрово

01.06.1998 г.- 14.05.2003 г. педиатър в ЦСМП гр. Габрово

14.05.2003 г.-25.03.2005 г. ординатор в О-е по Неонатология в УМБАЛ „ Георги Странски „гр. Плевен

03.05.2005 г.-01.04.2012 г. ординатор в О-е по Неонатология в МБАЛ „д-р Тота Венкова „ гр.Габрово

00.12.16г.-01.11.16г. ДКЦ „Авис Медика „ гр. Плевен- педиатър

01.05.16r.- 25.05.17г. МБАЛ „Авис Медика „гр. Плевен- ординатор в О-е по Неонатология

31.08.2017г.- до момента в УМБАЛ „ Света Марина „ гр. Плевен в О-е по Неонатология

Ординатор в О-е по Неонатология УМБАЛ „ Света Марина" гр. Плевен

Педиатър в ИПСМП Др Павлина Петрова ЕООД, гр. Плевен, гр Габрово