Dr. Pepo Partenov

Head of Department "Obstetrics"

Д-р П. Партенов завършва Медицински университет- гр. Плевен,  през 1987г. След спечелен конкурс, провежда клинична ординатура към катедра по Акушерство и гинекология  към Медицински университет – гр. Плевен в периода 1990-1993г. През 1994г. придобива специалност „Акушерство и гинекология“. От 1994г. до 2013г. е  лекар ординатор към Катедра по Акушерство и гинекология при Университетска болница „Георги Странски“ – гр. Плевен. От  2013г. до м.септември 2015г. д-р Партенов е Началник отделение „ Акушерство“ към Акушерска   клиника на УМБАЛ „ Г. Странски“– гр Плевен и е Републикански консултант по акушерство и гинекология.Области на професионални умения и интереси: оперативна гинекология,  оперативно акушерство, дирижиране на нормално раждане; съвременни, минималноинвазивни методи на лечение в гинекологията-лапароскопия и хистероскопия; ехографска диагностика в акушерството и гинекологията.