Dr. Preslava Ilieva

Образование и обучение

  • 2005-2010 г. - Първа езикова гимназия, гр. Варна

Основни предмети

  • Чуждоезиков профил със задължителна подготовка по немски (I чужд език) и английски език (II чужд език)
  • 2010-2016 г. - Медицински университет Плевен

МАЙЧИН ЕЗИК Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

НЕМСКИ ЕЗИК
• Четене ОТЛИЧНО
• Писане ОТЛИЧНО
• Разговор ОТЛИЧНО


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• Писане ОТЛИЧНО
• Разговор ОТЛИЧНО
• Четене ОТЛИЧНО


РУСКИ ЕЗИК

МН. ДОБРО
• Писане ДОБРО
• Разговор


ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ДОБРО


СЕРТИФИКАТИ:
2009 – CAMBRIDGE ESOL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH, GRADE B
2011 – DEUTSCHES SPRACHDIPLOM, NIVEAU C1


СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

  • Член на Студентски съвет при Медицински Университет Плевен ( 4 години).
  • Заместник – председател и ВрИД председател при Медицински университет Плевен през 2015г.
  • Член на Общо събрание при Медицински Университет Плевен (2 години).
  • Член на АСМБ (Асоциация на студентите по медицина в България) ( 4 години) - участия в кампании и проекти, свързани със здравеопазването.
  • ЧЛЕН НА ЗНАМЕННА ГРУПА КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютър, Word, Excel, Power Point


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пасивен участник на Международна научна конференция за студенти и млади лекари в Плевен от 2013г. и 2014г.
Активен участник на Международна научна конференция за студенти и млади лекари в Плевен от 2015г. с презентация в секция „Детски болести”
Практика в отделение по Образна диагностика в болница „Св. Параскева” гр. Плевен по програмата за Студентски практики, организирана от МОН
Завършени факултативни курсове по Клинична токсикология и Хомеопатия
Стаж в отделение по Анестезиология и реанимация в Баден, Австрия от 04.08-29.08.2014г. по програма „Medizinische Studenten ohne Grenzen”, финансирана от Лайънс клуб
Стаж в отделение по Вътрешни болести в Братислава, Словакия от 02.03-27.03.2015г. по обмен от АСМБ


ПРИЛОЖЕНИЯ

Копие от Сертификат за владеене на Англисйки език
Копие от Сертификат за владеене на Немски език
Сертификат от семинар по Редки болести от 2013г.
Удостоверение за завършен курс по Хомеопатия през 2013г.
Сертификат от участие в Международна конференция през 2013г.
Сертификат от участие в Международна конференция през 2014г.
Сертификат от участие в Международна конференция през 2015г.
Удостоверение за завършен курс по Клинична токсикология през 2014-2015г.
Документ за проведен стаж в Австрия през 2014г.
Документ за обмен в Словакия през 2015г.