Dr. Dimitar Tsankov

Head of Department "Surgery"

Лекар с две  специалности - хирургия и гръдна хирургия. 
 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
 
• „Кралската болница“  OLV- Аалст, Белгия-лапароскопска хирургия;
• Болница „San Polo”- Монфалконе, Италия -лапароскопска колоректална хирургия;
• Clinical  Hospital Center Rijeka - Риека, Хърватия; 
• Ponderas Bariatric Center-Букурещ, Румъния - бариатрична хирургия. 
 
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС  
Съвременни методи на лечение, минималноинвазивна  и конвенционална хирургия на щитовидната жлеза, млечната жлеза, хирургия на стомаха /хиатални хернии и рак на стомаха/,  дебелото черво, жлъчната и чернодробна хирургия, хирургично лечение на болестите на гръдния кош и белия дроб, бариатрична хирургия, метаболитна хирургия.  Владее съвременните методи на лечение на болестите на перианалното пространство, конвенционалните и лапароскопски методи за лечение на херниите на коремната стена.
За висок професионализъм и отношение към пациентите, д-р Д. Цанков е включен в националния каталог „Лекарите, на които вярваме“, специално издание на в. 24 часа за 2015г.