Dr. Hyuliya Feradova

Surgeon

Д-р Х. Ферадова е възпитаник на Английска гимназия „Гео Милев“, гр. Русе (2008г). Завършва Медицински университет – Плевен през 2014г. с отличен успех като "Първенец на випуска". От февруари 2015г е редовен докторант към Медицински университет – Плевен и лекар в Хирургично отделение на МБАЛ „Света Марина-Плевен“. От 2012г е част от екипа па HIFU(хайфу) - център „Св. Марина“, единствен клиничен център в Източна Европа за неинвазивно лечение на солидни тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук, като се занимава предимно с онкологочина патология. Преминала е специализирано теоретично и практическо обучение по новата технология в Чонгчинг, Китай и Бон, Германия. Стипендиант с 6-месечно обучение по Обща хирургия, АГ и вътрешни болести в Университитеската болница (Чапа) към Истанбулски медицински университет, има едномесечни специализации по Пластично-възстановителна хуриргия в Мадрид, Испания и Болница Йедитепе в Истанбул. Преминала е кратки курсове по Спешна медицина, Основни хирургични умения и АГ. Има множество участия с презентации в международни форуми – в Германия, Турция, Китай и България. По специална покана от страна на колеги в Любляна, Словения, представя презентация на тема „Предимства и недостатъци на лапароскопската херниопластика“. Участва в авторския колектив на 3 статии в български списания и 4 статии в чужди списания. Три години поред е част от организационния комитет на Училището по лапароскопска и роботизирана хирургия за студенти в МУ-Плевен. Владее отлично английски, руски и немски език.