Dr. Nikolay Nikolov

Urologist

Д-р Николай Николов завършва Медицински университет – Плевен през 1997г. с образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност „Медицина“. Той е лекар с две медицински специалности – „Обща медицинa“-2005г., Медицински университет, гр.София и „Урология“, 2007г., Медицински университет-Плевен. Професионалните му интереси са в областта на урологията, ендоурологията, онкоурологията, медицинската онкология и общата медицина. Участвал е в многобройни научни форуми, свързани с професионалните му интереси, по-значителни от които са в САЩ, Италия, Франция, Испания, Швеция, Холандия, Австрия, Русия, Турция, Сингапур и мн. др. Преди да се присъедини към екипа на МБАЛ „Света Марина-Плевен“ е работил като ординатор в Урологичното отделение на Комплексен онкологичен център-гр.Враца. Членува в Световната асоциация по ендоурология, Европейската асоциация по урология, Българската асоциация по урология, Българската асоциация по ултразвук в медицината, Асоциацията на фамилните лекари в България, в Българския лекарски съюз.