Dr. Rumyana Lyoskova

Urologist

Д-р Румяна Льоскова завършва медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1989 г.Придобива специалност по урология през 1996 г. в Медицинска Университет –гр.София.Има допълнителна квалификация по трансуретрална хирургия и онкоурология в Медицинска Академия –гр. София .Участник в индивидуални обучителни програми свързани с ендоурологични методи за лечение на бъбречно-каменна болест във ВМА-гр. София.Научните интереси на д-р Льоскова са в областта на доброкачествената простатна хиперплазия и нейното минимално инвазивно лечение, бъбречно-каменна болест и уроинфекции .Преди да се присъедини към екипа на МБАЛ „Света Марина“-Плевен, д-р Льоскова е работила в урологичноотделение на МБАЛ–гр. Ловеч.