Чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н.Управитель / гинеколог, онколог, хирург /
Чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н.
Чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н.Управитель / гинеколог, онколог, хирург /
Проф. Горчев е лекар с три специалности – акушерство и гинекология, онкология и хирургия. Той е директор на Научноизследователски институт и Почетен Ректор на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен). Проф. Григор Горчев е единственият акушер-гинеколог, който е член-кореспондент на Българската Академия на науките и е носител на най-високото държавно отличие Орден „Стара планина“ първа степен за изключително големи заслуги към Рeпублика България в областта на медицинската наука и практика. Проф. Горчев е провел множество специализации: по лапароскопска хирургия във Франция и Италия; по радикална роботизирана хистеректомия в Университета на Северна Каролина, САЩ. Лицензиран е като международен експерт – преподавател на специализанти по лапароскопска хирургия и е сертифициран хирург на конзола за операции с роботизираната система da Vinci в Центъра по телехирургия, Страсбург, Франция. Той е председател на Българската Асоциация по гинекологична ендоскопия, на Българската Асоциация по минималноинвазивна гинекологична хирургия и на Балканския медицински съюз. Член е на Управителния съвет и съосновател на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа. Той е отличен и с множество други високи отличия и награди - „Почетен гражданин на град Трявна” и „Почетен гражданин на град Плевен”; Почетен знак І-ва степен от Българския лекарски съюз за принос в развитието на медицината; „Медик на годината 2004” на вестник „Форум Медикус”. Американският Биографичен Институт на САЩ и Комисията за международни проучвания обявяват проф. д-р Григор Горчев за „Личност на годината – 2005”. Той е удостоен два пъти с почетното отличие „Лекар на годината” на Българския Лекарски съюз през 2006 г. и през 2011 г. Като първият сертифициран хирург на конзола, той е пионер във въвеждането и развитието на нов тип хирургия в клиничната практика – робот-асистирана хирургия в гинекологията. За първи път в Югоизточна Европа проф. Горчев извършва хистеректомия с роботизираната система Да Винчи през 2008 г. Извършва първата в Източна Европа роботизирана операция на жена с рак на шийката на матката със запазване на детеродните й функции през 2010 г. След роботизирана операция на жена с рак на маточната шийка и запазване на детеродните й функции, пациентката забременява по метода ин витро и това става първият случай на успешно реализирана бременност към момента през 2012 г. За първи път в България и Източна Европа през м. декември 2012 г. въвежда прилагането на HIFU технологии (високоинтензивен фокусиран ултразвук) за лечение на солидни тумори.

О нас

Многопрофильная больница „Святая Марина“ в городе Плевен, Болгария, является уникальной в своём роде высокотехнологичной, „умной“ больницей. Это одно из ведущих хирургических медицинских учреждений не только в Болгарии, но и в Восточной Европе, объединяющее передовые технологии в медицине и сложнейшую интегрированную информационную систему. Коллектив клиники – выдающиеся специалисты с мировой известностью, использует в своей работе новейшие современные оперативные и терапевтические методы лечения.