За нас

Иновации

Интегрирани операционни зали

 • Open – операционните зали предоставят контрол над цялото оборудване в залата от една точка;
 • Връзка с болничната информационна система за бърз достъп до изображения и данни за пациента;
 • Възможност за бързо превключване между видовете операции и промяна на обстановката в залата с един бутон;
 • Интегрирани медицински камери за архивиране на снимки и видео от операциите в досието на пациента;
 • Функция „Телемедицина“ за аудио-визуална връзка със специалисти от целия свят и обучение на млади лекари.

Софтуерни функционалности:

 • Интеграция и архивиране на изображения и видео в пациентското досие;
 • Връзка с болничната информационна система за управление на документацията и пациентското досие в залата;
 • Интеграция на видео от ендоскоп, обща камера и операционна лампа;
 • Функция „Телемедицина“ за връзка с консултанти и лекционна зала по време на операцията;
 • Контрол на движенията на операционната маса и осветление;
 • Интеграция на данни от анестезиологичен апарат;
 • Запаметяване на предпочитани настройки на хирурзите;
 • Предоперативен контролен списък съгласно стандартите на Световната здравна организация.