Клиники и отделения

Диализно лечение

Отделението по диализа на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен съответства на европейските медицински стандарти:

  • Предлага диализно лечение с нови апарати, включително хемофилтрация, хемодиафилтрация и хемодиализа.
  • Използва "High Flux" мембрани за по-добро пречистване на кръвта.
  • Първи хемодиализен център в Плевен с въвеждане на метода на хемодиафилтрация.
  • Хемодиафилтрация осигурява по-ефективно и качествено лечение, съчетано със спокойствие и отсъствие на хипотония.
  • Предоставя нощни диализни процедури и транспорт за пациентите.
  • Диализният център е оборудван с мониторно наблюдение, Wi-Fi и кабелна телевизия, за да се осигури комфорт по време на диализата.
  • Предоставя лично внимание и грижи от висококвалифицирани медицински специалисти.

Екип на отделението