Клиника образна диагностика

Отделение Магнитен резонанс

Отделението по магнитен резонанс на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен надгради високотехнологичната артилерия в диагностиката и изследванията през 2019 г., като предлага на своите пациенти последно поколение апарат за магнитно-резонансна томография MAGNETOM AERA 1.5Т.  

Ядрено-магнитният резонанс на болницата се налага като еталон за висок стандарт и качество за пациентите. Апаратът осигурява широк набор от изследвания и използва новоразработени приложения и изследвания. Гарантира се получаването на висококачествени образи при целотелесни изследвания, специализирани за главен и гръбначен мозък, опорно-двигателния апарат, коремни органи и др.

Екипът от професионалисти по образна диагностика на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен премина интензивен обучителен курс на вече инсталиран и работещ ядрено-магнитен резонанс в нашия Медицински център.

Основни предимства за пациента на високотехнологичния магнитен резонанс в УМБАЛ „Света Марина“:

  • Отворът на гентри от 70 см и малката му дълбочина осигуряват комфорт и позволява преглед на пациенти, които са трудно подвижни, с клаустрофобия и в особена позиция.
  • Технологията QuietSuite, която редуцира шума, придружаващ изследванията, с до 97%.
  • Tim 4G технология, която използва многокални бобини с възможност за комбиниране в едно изследване на няколко бобини или отделни. Максималният брой от 204 бобини елемента осигуряват сигнал с високо качество.
  • Dot технология, която осигурява асистиране по време на изследването с оглед на бързо персонализиране на параметрите спрямо дадения пациент и получаване на качествени резултати от изследванията.
  • Времето на пациента за изследване с Tim 4G и Dot е до 50% по-кратко в сравнение със същото изследване, но с друг апарат.
  • Апаратът има капацитет за преглед на над 60 пациента на ден.

Екип на отделението