За нас

Иновации

Образна диагностика

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен разполага с най – съвременната, щадяща и нискойонизираща диагностична медицинска апаратура в отделението по образна диагностика.

  • Използваме първия по рода си в България CT – 128-срезов компютърен томограф – скенер, който е иновативно оборудван и позволява до 60% намаляване дозата на облъчване за пациента без да прави компромис с качеството на образа.
  • Работим с едно от последните високотехнологични решения на медицината – дигитална рентгенова система Siemens. Тя е снабдена с модерни софтуерни решения, позволяващи максимално понижаване на йонизиращото лъчение за пациента при отлично качество на изследването.
  • За ехографските изследвания използваме апарати от последно поколение в образната диагностика - технологията Fusion Imaging (сливане на образи от различни видове апарати), виртуална навигация, GPS-виртуална биопсия и ултразвукови честоти.
  • В болницата се предлагат всички видове лабораторни изследвания. Предмет на особена гордост е оборудването на клиничната лаборатория.
  • В отделението работят висококвалифицирани специалисти с дългогодишен професионален опит, изключителни в грижата си към пациентите.