Нашите Лекари специалисти

Доц. д-р Иван Малкодански, д.м.

Зам. медицински управител на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, специалист анестезиология и интензивно лечение

Доц. д-р Иван Малкодански

Доц. д-р Иван Малкодански завършва бакалавърската си степен в Медицински университет – Плевен през 2012 г. и започва своята специализация в Катедра по реанимация и интензивно лечение към Университетска болница „Георги Странски" – Плевен. Направлението му е с насоченост към онкологичната, лапароскопската и роботизирана хирургия. Придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт.

Той става част от HIFU (хайфу) екипа на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен през 2013 г., а от 2016 г. е асистент към Катедра по Анестезиология и реанимация към Медицински университет – Плевен. През 2017 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение.

Изучава различни специализации през годините и изкарва курсове, с които обогатява своите знания и практика:

  • Анестезиология и интензивно лечение в гръдна хирургия – ВМА – София (2014 г.)
  • Подготовка на пациент за анестезия и оперативно лечение (2015 г.)
  • Анестезия и реанимация при чернодробни операции и трансплантации (2016 г.)
  • Периферни нервни блокади при анестезия и следоперативно обезболяване - към болница Токуда.
  • Специализация по Автоложна клетъчна регенерация и биостимулиране на стволови клетки. (2016 г.)
  • Специализация по клинично хранене в интензивно отделение в Тел Авив Израел (2018 г.)
  • Специализация по периферни нервни блокади и лечение на остра и хронична болка в Дъблин, Ирландия (2018 г.)
  • Дисертационен труд на тема „Превенция на следоперативното гадене и повръщане при миниинвазивни коремни операции“

Доц. д-р Иван Малкодански е член е на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа (SEEASS); Европейската асоциация по ентерално и параентерално хранене (ESPEN); Европейската асоциация по регионална анестезия (ESRA); Българската асоциация по анестезиология и реанимация; Българската асоциация за изследване и лечение на болката и на Българската асоциация по ентерално и параентерално хранене.

Автор и съавтор е на множество публикации, свързани с анестезията и интезивното лечение при лапароскопски, роботизирани и HIFU (хайфу) операции.