Нашите Лекари специалисти

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.

Гинеколог, онколог

Проф. д-р Славчо Томов

Проф. д-р Славчо Томов е лекар по медицина и медицински науки с придобити три специалности – акушерство и гинекология, онкология, обществено здраве и здравен мениджмънт. Специализира във Франция, Германия и САЩ.

Неговият принос в развитието на българската и световната медицина е включен в Енциклопедичната книга „Светила в българската медицина“. Освен това е избран за член на International Biographical Centre (IBC) ”TOP 100 HEALTH PROFFESIONALS 2007”, Кеймбридж, Великобритания.

Проф. д-р Славчо Томов е автор на над 210 научни публикации, 2 научни филма и е рецензент на статии в списание European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology (EJOGRB). Освен това е включен двукратно в националния каталог „Лекарите, на които вярваме“ за 2011 г. и 2015 г.

Член е на:

  • Управителните съвети на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия
  • Управителния съвет на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа
  • Българската асоциация по минималноинвазивна гинекологична хирургия
  • Българската асоциация по онкогинекология
  • Редица престижни български и международни професионални организации