Нашите Лекари специалисти

Д-р Пепо Партенов

Началник клиника по Акушерство

Д-р Пепо Партенов

Д-р Пепо Партенов завършва Медицински университет – Плевен през 1987 г. След спечелен конкурс той провежда клинична ординатура към Катедра по акушерство и гинекология към Медицински университет – Плевен между 1990 – 1993 г., а година по-късно придобива специалност по акушерство и гинекология.

Кариерният му път преминава през Университетска болница „Георги Странски“ – Плевен като лекар ординатор, а малко по-късно заема позиция Началник на отделение Акушерство и е Републикански консултант по акушерство и гинекология.

Области на професионални умения и интереси: женски консултации по договор с НЗОК и проследяване на високорискови бременности; оперативна гинекология и акушерство; дирижиране на естествено раждане; диагностика и лечение на женски стерилитет; минимално инвазивни методи на лечение в гинекологията – лапароскопия и хистероскопия; ехографска диагностика.