Клиника хирургия

Отделение по обща хирургия

Клиниката по Хирургия към УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен е съставена от три отделни звена – отделения по обща, гръдна и съдова хирургия. Те работят в колаборация и формират мултидисциплинарен екип, който рутинно извършва целия спектър от дейности, необходими за реализиране на съвременен лечебно-диагностичен процес.

В отделението по обща хирургия се извършват отворени, лапароскопски и робот-асистирани оперативни онкологично-реконструктивни интервенции както при деца, така и при възрастни. В хирургичната компетентност на отделението е включена и бариатричната хирургия като един от най-модерните минимално инвазивни методи за лечение на патологично затлъстяване и диабет тип II.

Екип на отделението