Клиники и отделения

Всички дейности на болницата са подчинени на изпълнението на нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи. Мисията на лечебното заведение се реализира, при строго спазване на нейните принципи.


Специалисти

Нашата мисия

Иползвайки достиженията на световната наука и практика, в съчетание с най-модерните технологични решения, да предоставяме високотехнологична медицина в полза на нашите пациенти с професионализъм, отговорност, респект и състрадателност към пациента и неговите близки.

Статутът на Университетска Болница, от друга страна, ни издига на едно качествено ново ниво – превръща ни в клинична база за обучение на студенти, специализанти и докторанти.

» ЗА ПАЦИЕНТА

Новини

Акад. д-р Григор Горчев пред „Труд news”: Бъдещето е на роботизираната хирургия

Българинът става все по-информиран и настоява да бъде лекуван със съвременна апаратура, като навсякъде в Европа. Пред 16 г. бяхме първите сред съседите ни, които въведоха роботизираната хирургия, оттогава обаче, те ни задминаха, заради далновидна държавна политика в здравеопазването. Какво трябва да се направи, къде сме ние и защо българинът е толкова болен, разговаряме с хирурга акад. Григ... »

Всички новини

Иновации и технологии

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен се отличава от останалите болници със своя безспорен опит и достижения във високотехнологичната и иновативна медицина, като през годините се превръща във водещ център в България за обучение на специализанти и развитие на сериозна научно-изследователска и практическа дейност. »